Diensten

Wij hebben een brede kennis in huis en leveren producten en diensten voor complexe en integrale civieltechnische projecten op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling. Onze verschillende disciplines:

Wij verzorgen verschillende diensten:

 • Variantenstudies mbv multi-criteria analyses
 • Ontwerp in 2D en 3D mbv AutoCad, Microstation, Civil3D en Revit: schetsontwerpen, voorlopige ontwerpen, definitieve ontwerpen, bestekstekeningen, uitvoeringstekeningen
 • Contractvoorbereiding: RAW-bestekken, UAV-gc contracten
 • Visualisaties in 2D en 3D, zowel statisch als met animaties (3D filmpjes)
 • Presentatie tekeningen
 • Rioolontwerp en rioolberekeningen (zowel statisch als dynamisch mbv InfoWorks)
 • Projectmanagement en –leiding
 • Toezicht, directievoering en begeleiding
 • Contract- en kosten management
 • SSK-ramingen, besteksbegrotingen
 • Aanbestedingstrajecten: UAV2012, UAV-gc en bouwteams
 • Vergunning- en subsidietrajecten
 • Landmeten, 3D laser scannen
 • Grondbalans, 3D ontgravingsmodellen
 • Omgevingsmanagement
 • Duurzame ontwikkeling
 • Tendermanagement, o.a. ondersteuning bij opstellen EMVI-plannen, systeemgerichte contractbeheersing

Deskundig advies nodig

Door jarenlange ervaring en een hecht samenwerkingsverband zijn wij dé partner voor al uw civiel- en procestechnische vraagstukken.

Ik wil advies