Over DAGnl

Intensieve samenwerking binnen DAGnl

Voor multidisciplinaire vraagstukken maken wij gebruik van een samenwerkingsverband met onze zusterbedrijven. Het moederbedrijf DAGnl, De Adviesgroep Nederland (totaal ca. 150 medewerkers), bestaat uit verschillende advies- en ingenieursbureaus met elk een eigen identiteit en expertise. De bedrijven die onder DAGnl vallen:

 • Civil Management (civiele techniek regio Midden- en Zuidoost-Nederland)
 • Civil Works (civiele techniek regio Midden- en West-Nederland)
 • Buro Hoogstraat (civiele techniek regio Midden-Nederland)
 • Incite Projects (civiele techniek regio Oost-Nederland)
 • Buro Noord (civiele techniek regio Noordoost-Nederland)
 • Greenhouse Advies (archeologie, bodemonderzoek en sanering, energietransitie en duurzaamheid en water)
 • Xplosure (explosievenonderzoek- en advies)
 • Buro Stedenbouw (stedenbouw en ruimtelijke ordening)
 • GRAS Advies (groen, ecologie, recreatie en sport accommodaties)
 • Civil Works (civiele techniek regio Midden- en West-Nederland)
 • Pro Ruimte (civiele techniek en plan- en gebiedsontwikkeling in Zuid-Nederland)
 • DAGnl integrum (Automatisering, Administratie, Facilitair, Personeelszaken en communicatie)
 • Buro Borgland (plan- en gebiedsontwikkeling, stedenbouw, enciviele techniek)