Over ons

Civil Management levert integraal projectmanagement en biedt daarnaast specialistische advisering op het gebied van financiën, ruimtelijke planvorming, ruimtelijke ordening, ontwerp/planvoorbereiding en projectbegeleiding.

Civil Management onderscheidt zich door kennisgestuurde inbreng vanuit een samenwerkingsverband bij ruimtelijke en civieltechnische vraagstukken binnen intensief gebruikte gebieden. Deze vraagstukken vragen om inzicht en overzicht, zowel technisch-inhoudelijk, stedebouwkundig, planologisch-juridisch als bestuurs- en bedrijfskundig. Ons hoogste doel is het ontzorgen van onze opdrachtgevers. Wanneer er met de opdrachtgever overeenstemming is over de opgave, probleemstelling, projectdefinitie en de project-doelstelling(en), doen wij een voorstel ten aanzien van onze rol. In alle gevallen willen wij vooraf helderheid hebben over de doelstelling en de aanpak.

Wij managen het project zelf waarbij wij daar waar nodig gebruik maken van kennis en capaciteit binnen buro’s waarmee wij intensief samenwerken. Zodoende zijn wij in staat te putten uit een breed kennisnetwerk waardoor tal van oplossingsmogelijkheden voor diverse vraagstukken voorhanden zijn.

Deskundig advies nodig

Door jarenlange ervaring en een hecht samenwerkingsverband zijn wij dé partner voor al uw civiel- en procestechnische vraagstukken.

Ik wil advies