Landschapspark Park Lingezegen

Een nieuw landschapspark tussen Arnhem en Nijmegen

Park Lingezegen is een nieuw landschapspark tussen Arnhem en Nijmegen met veel ruimte voor mensen, landbouw, natuur, cultuur en water. Het park wordt aangelegd om:

 • Verstedelijking van dit gebied tegen te gaan
 • De groene en recreatieve kwaliteit van dit gebied te verbeteren
 • Mogelijkheden van waterberging te creëren

De totale oppervlakte van Lingezegen beslaat ca. 1500 ha (15.000.000 m2). Een flink gebied, bestaande uit 5 deelgebieden.

Deelgebied De Park

‘De Park’ is één van de vijf deelgebieden. Dit deel van het park zal het meest op een stadspark lijken. Een mozaïek van lanen, stukken bos en open gedeelten, doorsneden door paden. Het deelgebied is vernoemd naar voormalig kasteel De Parck, waarvan de contouren en de oprijlaan nog te herkennen zijn. Dwars door De Park loopt het Romeinse Lint, een markante brede parkzone. In deze zone ligt een watergang met een verhoogd en verhard pad van 5 km, gelegen op een oude loop van de Rijn in de Romeinse tijd.

De rol van Civil Management

Voor deelgebied De Park zijn door Civil Management in samenwerking met zusterbedrijven Greenhouse en Xplosure de volgende werkzaamheden verricht:

 • Bodem- en grondonderzoek
 • Archeologisch onderzoek
 • OCE-onderzoek (Opsporing Conventionele Explosieven)

Civil Management was verantwoordelijk voor:

 • Projectleiding OCE, Archeologie en Civiele Werken van alle fases van De Park
 • Directievoering voor werk in uitvoering
 • Aansturing van:
  • Ontwerp- en tekenwerkzaamheden
  • Aanvragen van vergunningen en subsidies
  • Voorbereiden en begeleiden van aanbestedingsprocedures voor Civiele Werken in De Park, waaronder spoorbrug De Park, aanleg kasteeltuin en voetgangersbrug over de Linge Waterrijk Oost

Kortom: een multidisciplinair project om trots op te zijn!

De uitdagingen binnen het project

De uitdagingen waren o.a. de volgende:

 • Park Lingezegen ligt in het gebied waar in WOII operatie Market Garden heeft plaatsgevonden. Hierdoor is het terrein verdacht van conventionele explosieven voorwerpen zoals bommen, granaten etc.
 • Park Lingezegen heeft veel ‘milieuspots’ en hoge verwachtingen ten aanzien van archeologie.
 • Park Lingezegen heeft veel zettingsgevoelige gronden die meer aandacht vragen tijdens het (bouw)proces.

Een referentie van onze opdrachtgever

Wilt u weten wat de opdrachtgever van onze samenwerking vindt? Een referentie geven wij graag door.