Nieuwe woonwijk Saksen Weimar

Saksen Weimar: Van kazerne naar woonwijk

Saksen Weimar is een voormalige kazerne die wordt omgebouwd tot een woonwijk met ca. 430 woningen en ca. 4500 m2 aan ruimte voor bedrijven. De woonwijk ligt op een sterk hellend terrein in een bosrijke omgeving in Arnhem-Noord; het oppervlak is ca. 13 ha.

Het project is in 2012 gestart; de eerste 11 ha zijn inmiddels opgeleverd. De laatste 2 ha zijn nog in uitvoering.

De rol van Civil Management

Civil Management voert voor het project Saksen Weimar o.a. alle civieltechnische ontwerpwerkzaamheden, onderzoeken, berekeningen en begeleiding uit. Denk hierbij aan:

 • Ontwerp-, tekenwerk en bestekken, boven- en ondergronds
  • Verkeersontsluitingen
  • Verlichting
  • Groenvoorzieningen
  • Nutsvoorzieningen (kabels en leidingen)
  • Waterhuishouding
  • Bemaling
 • Archeologie
 • OCE (opsporing conventionele explosieven)
 • Flora & Fauna
 • Milieu
 • Kostenadvies
 • Aanbesteden en advisering bij aanbesteding
 • Contractonderhandelingen
 • Directievoering

De uitdagingen binnen het project

De uitdagingen waren o.a. de volgende:

 • Het sterk hellende terrein (hoogteverschillen van 12,5 meter). Dit speelde een grote rol bij ontwerp, tekeningen en berekeningen van riolering, kabels en leidingen, grondstromen en aanleg van woningen en tuinen.
 • De bewoning in de bestaande logiesgebouwen waar nieuwbouw en verbouw werd gedaan. In dit gebied moesten de oude kabels en leidingen worden vervangen door een nieuw net, in een gebied waar tegelijkertijd gebouwd en geleefd werd. Dit is in meerdere faseringen gemaakt om de nutsvoorzieningen te blijven garanderen.

Een referentie van onze opdrachtgever

Wilt u weten wat de opdrachtgever van onze samenwerking vindt? Een referentie geven wij graag door.